Časté dotazy


Vysvětlivky:
KS - koloidní stříbro
Ag - chemická značka stříbra
ppm - jednotka koncentrace uváděná u koloidního stříbra
µS - jednotka měrné elektrické vodivosti

Jak moc finančně nákladná je výroba vlastního KS generátorem Cratgen KSG4?
Jakou vodu na výrobu KS a kde ji zakoupit?
Jak dlouho vydrží Ag elektrody dodávané s přístrojem?
Jak poznám, kdy se má provést výměna elektrod?
Jaká je cena náhradních elektrod?

Jaký je rozdíl mezi elektrodami o průměru 2mm a 2,5mm?
Jaký model přístroje si zvolit?
Musí se po výrobě KS filtrovat od usazenin nebo jiných plovoucích částic?

Zvládne výrobu KS přístrojem Craftgen KSG4, každý?
Je používání generátoru bezpečné?
Potřebuji pro stanovení koncentrací (ppm) další měřící přístroj?

Jakou vodu potřebuji pro výrobu KS?
Jaké množství KS lze přístrojem Craftgen KSG4 najednou vyrobit?

Proč přístroj Craftgen KSG4 používá dvě rychlosti výroby (funkci Time Accelerator) a vyrobím s oběma stejně kvalitní koloidní stříbro?
Jaká je délka záruční doby na přístroj Craftgen KSG4?
Mohu si hned k přístroji objednat i rezervní skleněnou nádobu pro výrobu KS?

Je možno s přístrojem Craftgen vyrobit i koloidy jiných kovů (Au, Cu, Zn)?
Jak je to s dávkováním KS a je opravdu tak účinné?
Jak lze přístroj zakoupit?
Lze u vás zakoupit i již vyrobené KS?
Pojmy a dojmy kolující internetem ve spojistosti s výrobou KS.


Jak moc finančně nákladná je výroba vlastního KS generátorem Cratgen KSG4?
Skutečné náklady spočívají pouze v zakoupení kvalitní vody potřebné pro výrobu KS, (voda z vodovodu nebo klasická destilovaná voda, kterou lze běžně zakoupit, je nevhodná). Cena elektrické energie je při odběru přístroje, téměř zanedbatelná.

Pro lepší představu, jednoduchá kalkulace:
Cena KS o různé kvalitě se pohybuje v průměru kolem 250kč - 300kč / 300ml, někdy i více.

Při ceně kvalitní vody kolem 60kč / 1 L (1000ml) pro výrobu KS, vychází 300ml na 18kč.
Při ceně kvalitní vody kolem 160kč / 5 L (5000ml) pro výrobu KS, vychází 300ml dokonce na 10kč.
Takže je velmi znatelný rozdíl 1 L / 60kč, nebo dokonce 5 L / 160kč kvalitního KS a to dokonce o libovolné koncentraci (ppm).

KS nabízené na internetu o různé kvalitě a cenách nikde samozřejmě nekoupíte za opravdu výrobní cenu, tj. 300ml za  cca. 18 - 20 kč. Vše nad tuto cenu jsou již pouze náklady na distribuci a zisky prodejců / výrobců. Několik praktických zkušeností a postřehů k zamyšlení http://zdravi.craftcom.net/koloidni-stribro-klamy-reklamy.html


Jakou vodu na výrobu KS a kde ji zakoupit?
U přístrojů KSG4 je nutné používat kvalitní vodu s nízkou vodivostí v rozmezí od 0.2 do 0.6 µS. Spolehlivě tento důležitý parametr splňovala voda prodejce Kulich.cz v balení 1l a 5l, nicméně je zde již nějakou dobu problém s dostupností této vody v lékárnách, kde navíc prodejce již dokonce třikrát změnil její název, což může být pro neznalé i dosti matoucí. Nejdříve vodu prodejce dlouho označoval jako Aqua Purificata, pak změnil její název na destilovaná voda, aby ji do třetice zase změnil na čištěná voda, což je český překlad Aqua Purificata.
Dalším prodejcem je Fagron.cz, který prodává svou vodu s označením Aqua Purificata, která dříve rovněž splňovala podmínku na uvedenou vodivost. Bohužel testovaný vzorek v neotevřeném balení zakoupený v 9/2021 s expirací 2/2023 již dosahoval vodivost 1.6 uS, což je nepoužitelné, takže další výrobní šarže jsou spíše již s otazníkem.
Dalším prodejcem je Fichema.cz, který vodu nabízí pod označením demineralizovaná voda a podle kontrolního náměru opravdu splňuje u produktu uváděnou vodivost s mírnou tolerancí 0.3 µS. Navíc je zde možno volit z několika balení a prodejce tuto vodu prodává přes svůj eshop i široké veřejnosti bez nutnosti vlastnit živnostenský list, čili IČO.
Vodu, kterou si lékárny vyrábějí nelze doporučit, protože dosti často nesplňuje podmínku uvedené vodivosti, protože to není pro potřeby lékáren tak důležitý parametr, stejně tak u destilované, či demineralizované vody dostupné v sítích hypermarketů nebo prodejnách s autodoplňky. Důležitý parametr vodivosti (µS) u nich výrobci ani neuvádějí a můžou se lišit i dle výrobních šarží, navíc mohou být i kontaminované mikroorganismy a často jejich plastové obaly nesplňují rovněž důležitou podmínku neovlivňování parametrů svého obsahu, jako je tomu třeba u skla, nebo kvalitních plastových obalů.
Další možností je pořídit si 4, popřípadě 5 stupňovou reverzní osmózu (dle kvality vstupní vody) o plně dostačujícím základním výkonu 50 GPD. Doporučuji dbát na to, aby uhlíková vložka nikdy nebyla přímo před kapilární membránou, protože při zaběhnutí filtrační sestavy značně uvolňuje částice uhlíku, které pak velmi citelně snižují životnost kapilární membrány, což je velmi častá chyba prodávaných levnějších sestav pro reverzní osmózu. Rovněž je důležité nezanedbávat pravidelnost oplachu reverzní osmózy pomocí oplachového ventilu, aby se mimo jiné zabránilo i případné kontaminaci čištěné vody mikroorganismy a měnit včas filtrační vložky pro zachování potřebné vodivosti. Proto zvažte podle potřeby množství vody, zda se vám její pořízení a údržba vyplatí.


Jak dlouho vydrží Ag elektrody dodávané s přístrojem?
Odpovím jednoduše, velmi, ale velmi dlouho. Někteří výrobci přístrojů pro výrobu KS sice uvádějí nějaké "nástřely", ale tohle nelze jen tak říci v litrech, tím spíše, když si vyrábíme různé koncentrace. Pro lepší představu, na svém soukromém přístroji používám stále stejné elektrody již téměř rok a množství KS, které jsem již jimi pro soukromé účely vyrobil (do max. koncentrace 25ppm) je značné a úbytek na těchto elektrodách je přesto tak nepatrný, že je sotva měřitelný.


Jak poznám, kdy se má provést výměna elektrod?
Přístroje značky Craftgen jsou konstruovány tak, aby si výměnu elektrod bez ztráty záruky mohl uživatel přístroje provést sám. Postup jejich výměny je popsán v návodu k používání přístroje na straně 10.
Výměnu elektrod je doporučeno provést vždy, když průměr elektrod se zmenší o 0.2mm. Mění se vždy obě elektrody najednou. V případě výroby koloidního stříbra pouze pro vnější použití, lze ještě tolerovat zmenšení původního průměru elektrod o 0.3mm, maximálně však o 0.4mm.
Aby se nemuseli stále přehazovat nové a staré elektrody, je vhodnější si pořídit druhou hlavici pro dopotřebení starých elektrod (pouze pro výrobu kol. stříbra pro vnější použití!), kterou lze zakoupit prostřednictvím E-shopu.

Způsob měření a kontroly průměru elektrod:
Pro tento účel je vhodné si pořídit posuvné měřítko (posuvnici, šupleru), stačí i v plastovém provedení. Lze zakoupit v prodejnách s nářadím nebo marketech typu Bauhas, Baumax, Hornbach, apod. Pokud někdo vlastní mikrometr, může jej samozřejmě použít také. Jiné standardní měřící pomůcky nejsou použitelné. Měří se vždy průměr po celé délce obou elektrod. V potaz je potřeba brát nejmenší naměřený průměr elektrody, který většinou, (není ovšem pravidlem), bývá v místě ponoru elektrod (hladiny). Opotřebované elektrody také ztrácejí svou pružnost a jsou již poměrně měkké, tj. snadno se při čištění křiví.

Konkrétní hodnoty:

počáteční průměr elektrod: 2.5mm
výměna elektrod: při naměření průměru na některém místě elektrody 2.3mm
dopotřebení elektrod (již pouze pro výrobu kol. stříbra pro vnější použítí!): od 2.3mm do 2.1mm

počáteční průměr elektrod: 2mm (*prodej modelu s průměrem Ag elektrod 2mm byl od 12/2021 ukončen*)
výměna elektrod: při naměření průměru na některém místě elektrody 1.8mm
dopotřebení elektrod (již pouze pro výrobu kol. stříbra pro vnější použítí!): od 1.8mm (již znatelný problém s manipulací elektrod, především při jejich čištění, díky výrazně malému průměru elektrod a ztrátě pružnosti elektrod).


Jaká je cena náhradních elektrod?
Cena náhradních elektrod se odvíjí od ceny Ag materiálu od dodavatele pro zhotovení elektrod. Aktuální cenu najdete v našem elektronickém obchodě E-shop. Pokud v budoucnu dojde ke zvýšení cen Ag, odrazí se to samozřejmě i v ceně elektrod, nicméně pro majitele přístrojů značky Craftgen je tato cena zvýhodněna.
**Generátory Craftgen jsou osazovány výhradně Ag elektrodami o vysoké ryzosti 99,99 , které jsou již výrazně dražší, než je tomu u ceny Ag v základní a minimální ryzosti 99,9. Tuto ryzost však u našich přístrojů nepoužíváme, protože ji nepovažujeme pro výrobu KS za dostatečnou.


Jaký je rozdíl mezi elektrodami o průměru 2mm a 2,5mm?
Rozdíl je nejen v rychlosti výroby, ale i snadnější manipulaci při údržbě elektrod, co se silnějších elektrod týče
* Model KSG4-CB3.TA je osazován Ag elektrodami o ryzosti 99,99 o průměru 2mm nebo 2,5mm, (*prodej modelu s průměrem Ag elektrod 2mm byl od 12/2021 ukončen*), model KSG4-Dual.TA a KSG4-Dual.TA-NS2 je standardně osazován Ag elektrodami o ryzosti 99,99 o průměru 2,5mm.
** Generátory Craftgen jsou osazovány výhradně Ag elektrodami o ryzosti 99,99.


Jaký model přístroje si zvolit?
Je potřeba si předem rozmyslet v jakém množství požadujete KS vyrábět.
Pokud si vystačíte s množstvím 300ml nebo 400ml na dva a více dní je plně dostačující základní model KSG4-CB3.TA.
Zde je pak možnost si zvolit model KSG4-CB3.TA (elektrody 2,5mm) nebo nově model KSG5-USB s průměrem elektrod 2,5mm, popřípadě model KSG4-CB3.TA (elektrody 2mm) s průměrem elektrod 2mm (*prodej modelu s průměrem Ag elektrod 2mm byl od 12/2021 ukončen*). Rozdíl mezi průměrem elektrod 2mm a 2,5mm je nejen v rychlosti výroby, ale i snadnější manipulaci při údržbě elektrod, co se silnějších elektrod týče. Model s 2mm průměrem elektrod je zase cenově levnější.

Za předpokladu, že si s množstvím 300ml nebo 400ml KS nevystačíte na déle jak 2 dny nebo se Vám nechce KS tak často vyrábět je vhodnější zvolit model KSG4-Dual.TA, popřípadě KSG4-Dual.TA-NS2, které jsou schopny najednou vyrobit 800ml KS, ale také pouze 400ml (dle volby uživatele). Tyto modely jsou standardně osazovány Ag elektrodami o průměru 2,5mm, ale jsou i cenově dražší.

V případě požadavku přístroje s cestovním a skladovacím obalem je možné jej vybrat hned při vložení do košíku a nebo jej zakoupit zvlášť v nabídce příslušenství.


Musí se po výrobě KS filtrovat od usazenin nebo jiných plovoucích částic?
Při výrobě koncentrací pro vnitřní použití do 20ppm není filtrace na rozdíl od jiných konkurenčních přístrojů potřeba, protože se při výrobě nic z elektrod neuvolňuje, ani se na dně nádoby nic neusazuje. Výjimkou je výroba koncentrací pouze pro vnější použití do 40ppm, kde je již filtrace vhodná.


Zvládne výrobu KS přístrojem Craftgen KSG4, každý?
Ano, pokud se postupuje přesně podle návodu ve formě krok za krokem, zvládne výrobu opravdu každý, aniž by musel mít nějaké znalosti fyziky, chemie, nebo být jinak technicky zdatný.


Je používání generátoru bezpečné?
Generátory Craftgen splňují všechny bezpečnostní podmínky, nutné pro jeho provoz a mají úředně přidělenou certifikaci CE, což není u konkurenčních přístrojů pravidlem. Tato certifikace se vztahuje na přístroj jako celek a ne pouze na jeho příslušenství (oddělený síťový adaptér jiného výrobce), jak může být vidno u konkurenčních výrobků. Takovéto výrobky proto nelze považovat za bezpečné a jejich distribuce je v rozporu se zákony na ochranu spotřebitele.


Potřebuji pro stanovení koncentrací (ppm) další měřící přístroj?
Díky kalibraci s velkou přesností a použité koncepci jsou u přístrojů Craftgen dosahovány hodnoty konečných koncentrací KS (ppm) +/-2ppm pro vnitřní použití a pro vnější použití +/-3ppm. Tohle jsou ovšem maximální možné odchylky. Ve skutečnosti při dodržení všech podmínek výroby KS jsou odchylky menší a ve většině případů, sedí téměr přesně. Díky tomuto nejsou další měřící přístroje potřeba (konduktoměry), oproti konkurenčním výrobkům, kde byly nezávisle zaznamenány již velmi značné odchylky konečných koncentrací KS, i za splnění všech podmínek uvedených výrobcem přístroje.
Pro lepší představu u konkurenčních výrobků byla už u minimální koncentrace 5ppm zjištěna odchylka až 50%. Čím větší koncentrace, tím tyto odchylky byly vyšší.


Jakou vodu potřebuji pro výrobu KS?
Generátory Craftgen jsou koncipovány pro používání velmi kvalitní destilované vody s označením Aqua Purificata (výrobce Kulich) nebo Pro Injectione, které lze zakoupit v lékárnách v místě Vašeho bydliště, (bližší info je obsaženo v manuálu přístroje).
* Voda s označením Pro Injectione je navíc sterilně ošetřena, protože je primárně určena pro injekční roztoky.
* Pozor na všeobecné značení čištěné vody Aqua Purificata, neboť ji vyrábí vícero výrobců a může být zde také velmi rozdílná kvalita, co se čistoty týče.


Jaké množství KS lze přístrojem Craftgen KSG4 najednou vyrobit?
Model Craftgen KSG4-CB3.TA a nově i Craftgen KSG5-USB umožňuje výrobu o objemu 300ml nebo 400ml, dle volby uživatelem.
Model Craftgen KSG4-Dual.TA a Craftgen KSG4-Dual.TA-NS2 umožňuje výrobu o objemu 400ml nebo 800ml, dle volby uživatelem.


Proč přístroj Craftgen KSG4 používá dvě rychlosti výroby (funkci Time Accelerator) a vyrobím s oběma stejně kvalitní koloidní stříbro?
Původně byl starší model KSG3-CB3 bez časového akcelerátoru, využívající pouze klasických principů pro výrobu KS. Na základě mnoha experimentů byla zjištěna možnost zrychlení výroby KS až o 50% bez vlivu na kvalitu vyrobeného KS, tj. při zachování původní kvality. Nicméně u dvou uživatelů se údajně objevilo na dně několik smítek z elektrod, způsobené spíše nedodržením výrobního postupu, protože při mnohočetném testování i u vícero uživatelů a při dodržení výrobního postupu k uvedenému jevu nikdy nedošlo. Přesto jsme se rozhodli nechat funkci urychlovače výroby Time Accelerator vypínatelnou u všech přístrojů Craftgen KSG4 a výběr nechat na uživateli, i když víme, že to může být pro mnohé trochu matoucí. Záměrem ale je, aby si každý uživatel mohl nejdříve vyzkoušet výrobu KS standardním způsobem (rychlost I) a pak srovnat a přesvědčit se sám o kvalitách urychlovače (rychlost II). Máme informace, že i uživatelé, kteří neměli s výrobou KS žádné zkušenosti a z počátku měli k této funkci spíše nedůvěru, po zkušenostech s výrobou KS bez aktivní funkce Time Accelerator (rychlost I) na její používání po čase také přešli. Tímto variabilním řešením chceme vyhovět jak uživatelům, kteří si potrpí na inovacích, tak těm spíše konzervativnějším, kteří v inovace v podobně urychlovače nemají hned důvěru.


Jaká je délka záruční doby na přístroj Craftgen KSG4?
Záruční doba je ze zákona 24 měsíců, která se nevztahuje na mechanické poškození přístroje, např. pádem, nebo vykazující známky neoprávněného zásahu do přístroje.
K přístroji je standardně dodáván záruční list, kde jsou podmínky záruky podrobně uvedeny.


Mohu si hned k přístroji objednat i rezervní skleněnou nádobu pro výrobu KS?
Ano, toto je doporučeno každému, kdo má trochu větší sílu v rukou, což může způsobit její rozbití, při neopatrném čištění skleněné kádinky, které je nutno provádět po každé výrobě KS. Dodávaná kádinka je přesně cejchována a nelze použít libovolnou náhradní nádobu. Aktuální cena kádinky je uvedena v elektronickém obchodě E-shop.


Je možno s přístrojem Craftgen vyrobit i koloidy jiných kovů (Au, Cu, Zn)?
Bohužel nelze, protože přístroj je koncipován pouze na výrobu kol. stříbra (Ag). Výroba jiných koloidů jako je koloidní zlato, měď nebo zinek, zatím nebyla dostatečně odzkoušena, nicméně vzhledem k odlišným chemickým vlastnostem jiných kovů a pouhou výměnou elektrod z jiného kovu ze strany uživatele bude výsledek takový, že se "něco" vyrobit podaří, ovšem nebude to splňovat naše požadavky jak na kvalitu, natož mít přehled o dosažené koncentraci. Je pravdou, že někteří výrobci to sice řeší pouhou výměnou elektrod za jiné, což je z našeho pohledu naprosto nedostatečné, protože přístroj na to musí být především konstrukčně uzpůsoben. Nicméně, že se takový model objeví v naší nabidce není vyloučeno.


Jak je to s dávkováním KS a je opravdu tak účinné?
Součástí přístroje je rovněž doporučení pro užívání KS, ale v něm uvedené dávkování nelze zobecnit na již závažnější onemocnění a onemocnění chronického původu, kde mohou být tyto všeobecně doporučované minimální dávky nedostatečné.
KS je velmi účinné, ale má také své hranice a na některá onemocnění nemusí mít dostatečný účinek. Jednoznačně KS není panaceum, tedy všespasitelný lék na všechno, za čež jej mnoho lidí, díky různým, spíše reklamním blábolům, považuje.


J
ak lze přístroj zakoupit?
Přístroje a náhradní příslušenství lze zakoupit prostřednictvím elektronického obchodu E-shop, kde není nutná žádná registrace pro pohodlný nákup. Způsob dopravy a platby je uveden přímo v obchodních podmínkách E-shopu.


Lze u vás zakoupit i již vyrobené KS?
To bohužel nelze, vzhledem k panující situaci tady v ČR.
Trocha, téměř až neuvěřitelné nedávné historie až po současnost:
V roce 1999 v nařízení vlády 10/1999 Sb. vydané dne 19.1.1999 bylo KS zařazeno mezi ostatní jedy a to dokonce do stejné skupiny, jako např. anorganické sloučeniny rtuti nebo dusičnan stříbrný.
V roce 2004 bylo KS schváleno jako doplněk stravy.
V roce 2007 bylo KS údajně několikrát hodnoceno státním zdravotním ústavem, jako tzv. hraniční přípravek a na základě údajně vědeckých studií byl překlasifikován z doplňku stravy na léčivý přípravek, čili léčivo, viz. příloha č.4 k vyhlášce 225/2008. Z čehož vyplývá, že koloidní stříbro lze nadále prodávat, ale pouze za splnění legislativních podmínek platných pro uvádění léčivých přípravků na trh. Což v praxi znamená patřičné a dosti drahé testy neboli certifikaci, kterou si obyčejný "domácí výrobce" nemůže dovolit, ale zase pouze větší farmaceutická firma. Díky čemuž vznikl tzv. černý trh s KS o různé kvalitě a cenách.


Pojmy a dojmy, ale také klamy reklamy ve spojistosti s výrobou KS
Viz. odkaz 1 a odkaz 2.


* Občas se i stává, že se na naší emailové adrese objeví dotazy o pomoc při řešení problémů s přístroji jiných výrobců. Sic nás těší projevená důvěra, ale vzhledem k tomu, že nikdo z nás není výrobcem těchto dotazovaných přístrojů, bychom Vás chtěli požádat, abyste své případné pochybnosti o kvalitách těchto přístrojů řešili především s výrobcem, nebo prodejcem Vašeho přístroje.

Nákupní košík

Košík je prázdný

Plasma generátor
Obslužný program Craftgen FQw
Craftgen PC Zapper (CPZ)
Biorezonanční replikátor (CBR)